महाराष्ट्र शासन

विधि व न्याय विभाग, नागपूर

गट "ब" अराजपत्रित निम्नश्रेणी लघुलेखक(इंग्रजी) संवर्गातील सरळ सेवा भरती - २०१५लेखी परीक्षेकरिता अंतिम पात्र उमेदवारांची यादी

लेखी परीक्षेकरिता अंतिम अपात्र उमेदवारांची यादी

अपात्र ते पात्र बाबत सूचना

लेखी परीक्षेकरिता अपात्र उमेदवारांची यादी

लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

दुबार अर्ज केलेल्या उमेदवारांची यादी (लेखी परीक्षेकरिता अपात्र)

जाहिरात

अर्ज भरावयाच्या महत्वाच्या सूचना

ऑनलाइन अर्ज

महत्वाचे दिनांक

अधिक माहितीसाठी संपर्क